30 november 2017

CDA Dronten wil nog steeds onderzoek gemeentehuis

Recent heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten geen behoefte te hebben aan een onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen binnen het gemeentehuis in Dronten. De CDA-fractie betreurt dit besluit, maar erkent de politieke werkelijkheid; er is op dit moment onvoldoende draagvlak vanuit zes andere fracties om een onderzoek in te stellen. Toch legt de CDA-fractie nog een keer uit waarom zij een onderzoek nog steeds nodig vindt.

Wij blijven ons ernstige zorgen maken over het functioneren van het gemeentebestuur. In het bijzonder over de stabiliteit of het ontbreken daarvan in de bestuurlijke en ambtelijke top en de relationele verhoudingen binnen het gemeentehuis.

De feiten op een rij

 

  • De afgelopen tien jaar zijn zeven wethouders voortijdig vertrokken (inclusief Vis en Verlaan).
  • De afgelopen vijf jaar zijn vanuit de ambtelijke top zeven directeuren en leidinggevenden vertrokken met een regeling.
  • In de media hebben wij negatieve berichten over de cultuur in het Dronter gemeentehuis gelezen.

Toelichting op de feiten

De redenen van vertrek van de genoemde veertien ambtenaren kennen wij niet in detail. Wij zien alleen aantallen en constateren dat het vertrek voortijdig of met een regeling was. Van de voormalige wethouders Vis en Verlaan weten wij wel dat zij onvoldoende vertrouwen ervoeren binnen dit college. Met anonieme berichten die via de media tot ons komen, kunnen ook wij – als CDA fractie – inhoudelijk niets, maar hebben voor ons wel betekenis. Wij leiden hieruit af dat er enige onvrede is en dat de huidige (klachten-) procedures voor ambtenaren niet of onvoldoende gebruikt worden of niet (meer) beschikbaar zijn.

Als CDA-fractie kunnen wij niet anders dan blijvend constateren: er is iets aan de hand in de bestuurlijke en ambtelijke top van de gemeente Dronten en er moet iets gebeuren om genoemde feiten in de toekomst te voorkomen. We wonen en werken samen in een prachtige gemeente. Laat deze gemeente dan ook een plek zijn waar openheid, betrouwbaarheid en dienstbaarheid de boventoon voeren.

Vooruit zien

Onze focus als CDA-fractie is: vol vertrouwen vooruit zien. Wij richten onze blik op de toekomst van de gemeente Dronten en haar inwoners. Wij zijn er voor mensen en wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat mensen in ons stellen. En juist daarom, in het belang van mensen, verdient onze gemeente en haar inwoners alsnog een onafhankelijk onderzoek. Op dit moment willen de meeste partijen dit niet en daarom kan het onderzoek nu ook niet worden ingesteld. Wij hopen op positieve veranderingen in de toekomst.

CDA-fractie Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.