09 november 2021

CDA verkiezingsprogramma 2022 - 2026 unaniem vastgesteld.

CDA visie op Dronten vastgelegd in verkiezingsprogramma

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de inwoners van de gemeente Dronten hun stem kunnen uitbrengen. Na de verkiezing van Siert Jan Lap tot lijsttrekker hebben de CDA-leden op maandag 8 november het verkiezingsprogramma vastgesteld. Dit programma maakt duidelijk welke inzet u van het CDA mag verwachten.

In het verkiezingsprogramma geeft het CDA haar visie op Dronten. Aan de hand van de thema’s:

  1. Zorg voor elkaar;
  2. Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
  3. Een toekomstbestendige economie;
  4. Een dienstbare en beschermende overheid;

worden verschillende onderwerpen besproken aan de hand van vragen zoals: Hoe krijgen mensen zorg die werkt? Is het onderwijs voldoende divers in Dronten? Hoe gaan we om met de schaarse ruimte? Hoe stimuleren we gewenste economische activiteiten en werkgelegenheid? Hoe kan de agrarische sector en de voedselproductie perspectief houden? Hoe kan de samenleving veiliger worden?
In het verkiezingsprogramma worden concrete speerpunten benoemd om hiermee aan de slag te gaan in de komende raadsperiode 2022 - 2026.

Dat doen we niet alleen. CDA Dronten wil dat doen “met elkaar en voor elkaar” in de gemeente Dronten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.