23 december 2019

De Lokale Inclusie Agenda wordt in 2020 voor de gemeente Dronten opgesteld!

In 2016 heeft Nederland een VN verdrag getekend met als doelstelling om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen, met name voor mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap.  

 CDA-er Rick Brink zet zich landelijk met veel positieve energie en enthousiasme in voor deze doelgroep als minister van Gehandicaptenzaken.

Op initiatief en samen met D66 hebben we als CDA-fractie in de gemeenteraad op 19 december jl. een motie ingediend om in 2020 ook in Dronten een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. 

In het Sociaal Domein zijn er in Dronten al grote stappen gezet, maar in de openbare ruimte, verkeer-en vervoer, sport (denk bijvoorbeeld de toegankelijkheid van onze zwembaden) en onderwijs zien we nog volop mogelijkheden voor verbetering.

Nu het college de motie heeft overgenomen, komt er in 2020 een voorstel voor een integrale aanpak naar de raad.

Coletta Dorenbos, raadslid CDA-Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.