02 maart 2019

Gemeentehuis: huis van de samenleving?

Ondanks een motie van CDA, D66, Groen Links, SP en PvdA, een petitie van 500 verontruste burgers en vele kritische reacties van inwoners, hebben de coalitiepartijen VVD, CU en LD op 28 februari ingestemd met het besluit om 25 miljoen uit te geven aan renovatie van het gemeentehuis.

Wij verwijten het college dat het de raad geen substantiële financiële alternatieven heeft voorgelegd, waar wij als CDA met andere partijen in november om hadden gevraagd. Het voorstel van de VVD om maximaal € 1,19 miljoen euro te besparen op een totaal van € 25 miljoen is een loos, symbolisch gebaar.

Het getuigt van een onbegrijpelijke arrogantie jegens Dronter inwoners en de raad, dat dit college een breed gedragen verzoek van de raad om een extern onderzoek zó naast zich neerlegt. Voor de coalitie is snelheid blijkbaar belangrijker dan zorgvuldigheid. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Nog maar veertien dagen geleden bij de toelichting op het financiële debâcle rond de ondergrondse containers. De snelheid waarmee in 2016 en 2017 het project is uitgevoerd, ging ten koste van een zorgvuldig proces, was de conclusie van wethouder Van Amerongen. Het college was daardoor vanaf het raadsbesluit in 2016 niet in controll. De coalitie is dus gewaarschuwd !

De 25 miljoen euro voor de renovatie wordt onttrokken aan financiële buffers, die door de samenleving als geheel zijn opgebracht in de afgelopen jaren. Van de VVD krijgen we als antwoord dat er geen weg terug is, er zijn al financiële verplichtingen aangegaan, nu de raad in november al heeft ingestemd met een start krediet van 4 miljoen voor de voorbereidingen van tijdelijke huisvesting.

Eigenlijk is de boodschap: raadsleden, jullie zijn te goed van vertrouwen geweest. Een harde en wijze les, niet alleen voor ons als raadsleden, maar voor iedereen die als inwoner, ondernemer, vereniging of organisatie te maken heeft of krijgt met dit college.

Zo moeten kinderen, ouders en leerkrachten van de Christiaan Huygens school het al 10 jaar doen met een noodgebouw en wachten al 5 jaar geduldig op actie van het college.

We zijn het aan hen en al die andere inwoners verplicht zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. Dit coalitiebesluit voelt als een klap in hun gezicht.

Wij kunnen het niet uitleggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.