24 oktober 2017

Het CDA is er voor Dronten en dat blijft zo!

Vorige week besloten onze twee CDA-wethouders Nico Verlaan en Dirk Minne Vis af te treden. Dit heeft onze fractie in de gemeenteraad met de beste wil helaas niet kunnen voorkomen.

Los van de beweegredenen zijn we als CDA de twee afgetreden wethouders dankbaarheid verschuldigd voor de wijze waarop zij het wethouderschap hebben vervuld en bovenal voor wat ze tot stand hebben gebracht.

Uit hun ontslagbrieven hebben we kunnen lezen dat er geen rust is op bestuurlijk niveau in Dronten. Dat is ernstig en naar onze mening is Dronten en haar inwoners hier niet bij gebaat. Het CDA realiseert zich dat de beweegredenen van de wethouders één kant van het verhaal is en we willen daarom dan ook geen vooringenomen standpunt innemen. De CDA-fractie heeft daarom het vertrouwen in de coalitie niet opgezegd en in de raadsvergadering steun gevraagd voor een onafhankelijk onderzoek naar de reden van deze onrust. Voor dit onderzoek kreeg de fractie, met uitzondering van de SP, geen steun van de gemeenteraad.

De CDA-fractie constateert dan ook dat het haar niet gelukt is de voltallige gemeenteraad te overtuigen van de intenties van zo’n onderzoek en waarom de inwoners van Dronten er bij gebaat zijn. Daarnaast bleek dat onze coalitiepartners niet meer verder wilden samenwerken met onze fractie.

Fractievoorzitter Jan Klopman hierover: “Ik heb goed geluisterd naar alle commentaren, zowel in de raadszaal als daarbuiten. Daaruit kun je opmaken dat de relatie tussen onze coalitiepartners, de rest van de raad en de CDA-fractie is verstoord. Daar voel ik mij als fractievoorzitter verantwoordelijk voor en dat heeft mij doen besluiten een stap terug te doen. Hiermee hoop en verwacht ik ruimte voor de fractie te creëren om het gesprek in de gemeenteraad aan te gaan en de relatie te herstellen. Ik geef daarom met het volste vertrouwen mijn taak als fractievoorzitter over aan fractiegenoot Siert Jan Lap. Hiermee kan het CDA verder in het belang van Dronten. Het CDA, en haar voorlopers, hebben zich 45 jaar lang naar eer en geweten ingezet voor Dronten en dat zullen we blijven doen. Dat is ook de reden waarom ik lid blijf van de fractie”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.