04 maart 2022

Swifterbant-Zuid

Achter de schermen is er de afgelopen weken hard gewerkt aan de anterieure overeenkomst met Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD). Een handtekening onder deze overeenkomst met BPD is een voorwaarde om het Bestemmingsplan vast te kunnen stellen.

Ondanks de toezegging twee weken geleden van de wethouder, bleek de anterieure overeenkomst nog niet getekend: er zijn nog aanvullende afspraken die op papier gezet moeten worden.

Toch hebben we er als CDA nog steeds vertrouwen in: juist deze onderhandelingsfase biedt kansen om voorwaarden goed vast te leggen en waarborgen in te bouwen. Dat is nu lastig, maar geeft voor de toekomst meer zekerheden.

We hebben als CDA-fractie als voorwaarde gesteld dat we nog inzage willen in de getekende anterieure overeenkomst en vaststellingsovereenkomsten voordat we een besluit nemen over het Bestemmingsplan.

De beraadslagingen over Swifterbant-Zuid worden daarom volgende week donderdag 10 maart voortgezet om dan het Bestemmingsplan Swifterbant-Zuid definitief vast te kunnen stellen.

Als iedereen er samen de schouders onder zet kunnen we straks SAMEN BOUWEN voor starters en senioren en zorgen dat Swifterbant eindelijk kan groeien.

Willemien Wever

Raadslid en fractiesecretaris CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.