19 januari 2022

Zorgen om brandbrieven OVDD & PFF Real Estate

Als CDA-fractie hebben wij met grote zorg kennis genomen van twee (!) brandbrieven van vastgoedeigenaar PPF Real Estate en ondernemersvereniging OVDD. Twee duidelijke signalen dat het water ondernemers aan de lippen staat.

De afgelopen jaren hebben we ons als CDA-fractie meer malen kritisch uitgelaten richting het college. We hebben erop aangedrongen goed te luisteren naar wat er leeft onder ondernemers: bij de behandeling van de Retailvisie, afschaffing SEA-groepen, het vestigingsbeleid (Lidl in Dronten-West, Polder Living & Lifestyle) en de halfslachtige uitwerking in de Centrum Actieplannen. Telkens kregen we van het college als antwoord dat men goed in gesprek is met de ondernemers . Nou, dat blijkt wel!

Onze indruk is dat het college slecht luistert naar haar ondernemers, bezig is met pappen en nathouden (een bloembakje hier en daar) en kansen laat liggen om problemen echt op te lossen! Dit gebrek aan perspectief breekt winkeliers op. Zij hebben behoefte aan een lange termijnvisie en verwachten dat het college échte betrokkenheid, regie en doorzettingskracht toont om de leegstand aan te pakken.

Als CDA-fractie willen we hierover met het college en andere fracties in debat:

Hoe MKB-(on)vriendelijk moet Dronten worden ?

Siert Jan Lap

Fractievoorzitter CDA-Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.