Agrarisch natuurbeheer

Coalities zijn nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland, Het FlevoLandschap en Natuurmonumenten) en de agrarische sector, waardoor boeren veel meer betrokken worden in het beheer van terreinen. De gemeente heeft geen directe bemoeienis, maar treedt stimulerend en voorwaardenscheppend op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.