Alcohol- en drugsbeleid

Wij maken ons zorgen over de nadelige effecten van het gebruik van alcohol en drugs. Bij veel gevallen van overlast of (zinloos) geweld speelt het gebruik van deze middelen een rol. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor aankoop van alcohol wordt streng gehandhaafd in samenspraak met de winkeliers en de horeca ondernemers. In overleg met de horeca-exploitanten worden leeftijdsafhankelijke sluitingstijden ingevoerd. Ouders en volwassenen hebben een voorbeeldrol. Voorlichting is belangrijk. Problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. Het CDA ontmoedigt drugsgebruik. Introductie van coffeeshops is niet aan de orde in Dronten. Ook voor gokhallen is in onze gemeente geen ruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.