Armoedebeleid en voedselbanken

Door stijgende huur- en energieprijzen en de dalende koopkracht komen steeds meer gezinnen en huishoudens in de financiële problemen. Steeds meer huurders kunnen niet langer voorzien in hun basisbehoeften en komen onder de armoedegrens terecht. De gemeente moet gezamenlijk met betrokken maatschappelijke organisaties, huisartsen, de diaconieën, Kesa en het Betty Dekker Fonds proberen zicht te krijgen op de stille armoede. De gemeente voert een actief kwijtscheldingsbeleid en zet zich maximaal in voor een optimale inzet van schuldhulpverlening. Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk, maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. De gemeente helpt bij het zoeken van geschikte accommodaties. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid, schulden enz. Zij worden dan ook actief benaderd om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan de voedselbank ook een tijdelijke voorziening voor hen blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.