Bedrijventerreinen

De uitstraling en het vestigingsklimaat van de bestaande bedrijfsterreinen (Houtwijk, Staalwijk, Spelwijk) moet worden verbeterd. In overleg met de ondernemers en OVDD worden plannen ontwikkeld voor een facelift. Evenzo dient in goede samenwerking met alle belanghebbenden stap voor stap te worden geïnvesteerd in de verbindingszone tussen Dronten centrum en de stationslocatie (De Noord). De plannen voor het Hanzekwartier worden realistisch en dus gefaseerd en behoedzaam gerealiseerd. De gemeente spant zich juist in tijden van economische neergang in voor versterking van het vestigingsklimaat en een sterk imago. Er wordt primair geïnvesteerd (tijd, geld, energie) in bestaande arealen en terreinen. In nauwe samenwerking met de ondernemers zelf, de OVDD, de winkeliersverenigingen, de dorpsverenigingen, de ontwikkelaars, de provincie enz.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.