Betrokken burgers en bestuurlijke schaal

Grootschaligheid of het streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA Dronten geen oplossing voor de vragen die nu op de gemeente afkomen. Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap. Dus ook voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Een gemeentelijke herindeling wordt daarom afgewezen. De huidige schaal van Dronten (40.000 inwoners) biedt voldoende ruimte om volwaardig zelfstandig te kunnen functioneren. Toch krijgen gemeenten steeds meer taken te vervullen. Taken die een gemeente soms niet alleen kan uitvoeren, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg), omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen) of waar samenwerking met andere gemeenten leidt tot lagere kosten (kosten van bedrijfsvoering). Samenwerking is dan ook uitgangspunt en een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen (blijven) leveren. Overigens geldt: ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Uitgangspunt blijft dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We willen een betrokken bestuur en werkorganisatie die zijn inwoners kent. Waar de gemeenteraad een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.