Bibob-toets

De gemeente gebruikt de Bibob-toets (in het kader van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) om ongewenste ontwikkelingen in bijvoorbeeld de horeca te weren. Dit is een middel om de (criminele) achtergrond van exploitanten te onderzoeken. Val ondernemers die al bekend zijn bij de gemeente echter niet onnodig lastig met een toets bij de verlening van een vergunning voor een 2e of 3e bedrijf of bij de aanvraag van een nieuwe vergunning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.