Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)

De BOA’s moeten niet alleen ingezet worden in het centrum, maar ook in de woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er gereageerd kan worden op overlastmeldingen. De slagvaardigheid van BOA’s kan worden vergroot door effectief samen te werken met bijvoorbeeld organisaties van bos- en natuurbeheer of door een inzet bij grote evenementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.