Buurtsportcoaches

In mei 2013 heeft de gemeente Dronten een gemeentelijk buurtsportcoach aangesteld. Deze functionaris zorgt samen met de buurtsportcoaches die ondertussen zijn benoemd bij De Meerpaal, asv Dronten (voetbal) en MEE IJsseloevers voor een extra aanbod aan sport- en beweegactiviteiten in de wijken en buurten. De buurtsportcoaches zorgen voor de verbinding tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen. Het CDA vindt de buurtsportcoaches van essentieel belang in de uitwerking en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Om die reden moet het team van de buurtsportcoaches wat ons betreft zo snel mogelijk worden uitgebreid naar de voor de gemeente Dronten beschikbare 6,5 formatieplaatsen. Hierbij is het uiteraard wel van belang dat alle kernen en alle doelgroepen naar evenredigheid worden bediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.