Cultuur

Samenleven komt vaak ook tot uitdrukking in wat inwoners cultureel, spiritueel en kunstzinnig met elkaar ondernemen. Een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen moet gefaciliteerd worden en op orde zijn. Cultuur is niet pas cultuur wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht. Kunst maakt los van de waan van de dag. Biedt gelegenheid tot verwondering, bezinning, verstrooiing en vermaak. Niet alles van waarde is in geld uit te drukken. De Meerpaal/ CKV, de Kunstraad, verenigingen, stichtingen, individuele kunstenaars en particuliere initiatieven spelen een onmisbare rol. CDA Dronten wil de samenwerking tussen gemeente, kunstenaars, stichtingen, en bedrijfsleven intensiveren. Onze gemeente is nog jong. Toch ontdekken wij meer en meer de waarde van ons schaarse culturele en historische erfgoed. De waarde van het Erfgoedcentrum in Lelystad (waar ook de geschiedenis van onze gemeente wordt gepresenteerd) en van onze historische vereniging, Stichting Geschiedschrijving Dronten, willen wij koesteren. Het is belangrijk de erfgoedlijst up to date te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.