De gemeente werkt van buiten naar binnen

Mensen zijn tot veel in staat. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. Om dit te stimuleren, moet de gemeente zich dienstbaar en betrouwbaar opstellen, maar ook durven loslaten. In een samenleving die steeds complexer wordt, kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. Midden tussen de mensen staan wij positief ten opzichte van nieuwe initiatieven en experimenten. CDA Dronten wil inwoners actief uitnodigen mee te denken en mee te doen. De gemeente moet allerlei wettelijke taken uitvoeren. Toch zien wij de gemeente vooral als een ondersteuner van de eigen initiatieven en van prioriteiten van mensen en maatschappelijke instellingen (scholen, sportverenigingen, zorginstellingen, kerken, bedrijven enz.). De gemeente werkt van buiten naar binnen. Het CDA heeft vertrouwen in burgers. Daarom wordt het de hoogste tijd wordt voor overheidsparticipatie (bij maatschappelijke projecten en initiatieven; in het wijk- en buurtbeheer) in plaats van burgerparticipatie (louter inspraak bij de gemeentelijke plannenmakerij). We willen daarom het gemeentehuis open gooien om met de inwoners in gesprek te gaan. Vooral om te luisteren. Wij willen mensen uitnodigen en voor hen beschikbaar zijn. Ingeval van een crisis of een incident, maar ook gewoon als ‘de keukentafel van het dorp’. De gemeente is namelijk van ons samen. Burgerschap moet op een nieuwe creatieve manier opnieuw worden uitgevonden. In dit verband willen wij een discussie starten over meer formele vormen van representatie vanuit de dorpen en de wijken. Er moet gebiedsgericht worden gewerkt. Ook de digitale mogelijkheden dienen in dit verband te worden benut, bijvoorbeeld in de vorm van ‘digitale keukentafels’. Daartoe willen we bottum-up in overleg met onze inwoners een plan ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.