Dienstbaar aan dezelfde mensen

De gemeente heeft diverse gesprekspartners. Kerken en andere religieuze gemeenschappen horen daar ook bij. Mensen die vanuit hun overtuiging maatschappelijk actief zijn, zijn vaak dienstbaar aan dezelfde mensen als waar de gemeente zich op richt. In de aanpak van armoede is bijvoorbeeld contact met diaconieën onontbeerlijk. Om die reden maken gemeenten geen onderscheid in hun subsidiebeleid tussen neutrale of levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om het uitvoeren van algemene maatschappelijk taken (dus geen religieuze activiteiten).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.