Dienstverlening (140321)

De gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening moeten snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Daartoe worden de (digitale) mogelijkheden van het Klant Contact Centrum en de front-office over de volle breedte van het gemeentelijke takenpakket geïntensiveerd. Digitalisering is speerpunt. Digitaal wat digitaal kan en fysiek wat fysiek moet. Er moet voortdurend worden nagedacht over innovatieve vormen van vraaggericht denken en werken. We willen met inwoners in gesprek over de mogelijkheden om dicht bij huis ook in onze dorpen het aanbod van ‘de gemeentelijke producten’ op een vernieuwende manier te organiseren. (Bijvoorbeeld: De aanvraag van een vergunning halen we op bij u aan tafel of in het dorpshuis. Het paspoort wordt bij u thuis gebracht. We werken op afspraak en bezoeken doelgroepen die zelf niet naar de balie kunnen komen. De één- loket gedachte wordt strikt doorgevoerd. Via uw digitale account bij de gemeente heeft u toegang tot al uw gegevens). In dit verband willen we ook leren van ervaringen en experimenten in het land. Onverlet de mogelijkheden voor mensen die niet digitaal georiënteerd zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.