Dierenwelzijn

Het CDA zet zich in voor dierenwelzijn. Dat welzijn is binnen het boerenbedrijf niet louter afhankelijk van aantallen. De omvang van de bedrijven en het daarmee samenhangende aantal dieren wordt begrensd door het maximum van 3 ha bij vrijstelling voor agrarisch gebonden activiteiten. Overlast van honden en katten is een thema dat op wijk- en buurtniveau bespreekbaar wordt gemaakt. Voor honden geldt binnen de kernen en in natuurgebieden een aanlijnplicht. De gemeente treedt in overleg met de wijk of buurt over het beheer en onderhoud van enkele hondenuitlaat plekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.