(Maatschappelijke) Stage

Jongeren voorbereiden op arbeid is waardevol. Er dient onverkort te worden geïnvesteerd het aanbieden van keuzemogelijkheden voor studie en beroep, stagemogelijkheden en werkervaringsplaatsen. Het CDA stimuleert de bestaande participatie van lokale overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (AOA). Daarbij is speciale aandacht nodig voor de beroepen opleidingen markt (BOM) en lokale stagemogelijkheden, ook in de sector Techniek. Een duidelijke positionering van één loket tussen onderwijsinstellingen en ondernemers blijft belangrijk. Een (maatschappelijke) stage brengt jonge mensen in contact met andere groepen in de lokale samenleving. Het CDA vindt de maatschappelijk stage waardevol en wil deze graag behouden. Ondanks het wegstrepen van de wettelijke verplichting door deze regering, en de daarmee verbonden financiering door het Rijk, zoekt de gemeente samen met scholen en instellingen naar mogelijkheden om deze zinvolle stage ook voor de toekomst te laten plaatsvinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.