Minder regels en administratieve lasten

De overheid heeft de afgelopen jaren steeds meer taken op zich genomen. En is daarbij ook steeds meer gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Het CDA wil deze trend keren en mensen meer ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen. Minder regels en voorschriften, meer mogelijkheden om zelf vorm te geven aan je leven en leefomgeving. Dat betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent ook terughoudend zijn met het maken van nieuwe regels. De gemeentelijke regelgeving wordt daarom vastgesteld voor bepaalde tijd en wordt systematisch en periodiek ter discussie gesteld. Elke nieuwe regel gaat gepaard met het afschaffen van tenminste één bestaande regel.

Minder administratieve lasten en bureaucratie voor maatschappelijke instellingen, organisaties en ondernemingen die met of voor de gemeente werken. Dat kan door een eenvoudiger subsidiebeleid. Maar ook en vooral door durven los te laten. Meer sturen op dat wat een instelling moet doen, in plaats van hoe dat gedaan moet worden. Het vraagt van de gemeenteraad vertrouwen in de afwegingen van de professionals, de besturen en de vrijwilligers die voor de klus worden ingezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.