Duurzame sociale verbanden

Het CDA ziet families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen elkaar steunen, voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt. Het CDA meent dat sociale verbanden een cruciale functie vervullen in een samenleving, in het bijzonder de duurzame en kleinschalige verbanden waar mensen onder één dak samenwonen en blijvend voor elkaar zorgen. De samenstelling en rolverdeling van die verbanden zijn daarbij niet van belang. Ook alleengaanden vinden een thuisbasis in de familie. Datzelfde geldt voor het gezin: voor het CDA is een gezin elke plek waar een kind opgroeit. Daar worden waarden en normen overgedragen, dat moet de veilige omgeving zijn voor kinderen om te leren. Hier ligt in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de ouder(s). De overheid kan hen daarin ondersteunen, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat ouders de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met werk. Het CDA kiest er voor om het gezin geen ‘verborgen keuze’ te laten zijn, maar wil juist voor gezinnen opkomen. Voor een sterke samenleving zijn sterke gezinnen nodig, die zijn verankerd in families en sociale verbanden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.