Samenwerken en verbinden

Het CDA Dronten wil dat mensen weer invloed krijgen op de wereld om hen heen. Om te beginnen in het eigen dorp, de eigen wijk of buurt. Een samenleving bouw je op wederkerigheid, betrokkenheid, meedoen, aanspreken. Wegkijken is geen optie. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast, het schoonhouden van de buurt, het onderhouden van goede verhoudingen met de buren, de inbedding van de school in de wijk, het koesteren van vrijwilligers en mantelzorgers. Op ieder mens wordt een appèl gedaan om naar vermogen bij te dragen aan de sociale verbanden en daarmee aan de samenleving.

Het CDA heeft zijn hoop gevestigd op het particulier initiatief, op burgers die individueel of in georganiseerd verband opstaan en problemen aan de kaak stellen. In het maatschappelijk middenveld zit een enorme verborgen kracht en die moeten we meer ruimte geven. Wij vormen als land één samenleving, maar Nederland bestaat uit een netwerk van ontelbare met elkaar verweven gemeenschappen. Mensen maken deel uit van veel verschillende gemeenschappen tegelijk: de straat, buurt, wijk, dorp of stad; sport, recreatie- en cultuurverenigingen; kerken en moskeeën; scholen, bedrijven en andersoortige verbanden. Daar zijn de laatste jaren allerlei nieuwe, creatieve gemeenschappen bij gekomen. Die hebben zich veelal gevormd via nieuwe media, bijvoorbeeld groepen mensen met gemeenschappelijke interessegebieden die elkaar via internet hebben gevonden. Die verbanden zijn wellicht minder hecht en kenmerken zich door hun tijdelijke karakter, maar ze laten zien dat mensen uiteindelijk altijd het contact met de ander zoeken. Het netwerk van deze gemeenschappen vormt het weefsel van onze samenleving en is bron van vitaliteit en vernieuwing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.