Ondernemende mensen

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit de drukken. De leefbaarheid in onze kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die aan de dorpen verbonden zijn. CDA’ers zijn rentmeesters voor wat van waarde is. Tegelijkertijd zijn het ondernemende mensen. Ook een duurzame ontwikkeling heeft economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daar nadrukkelijk bij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaam handelen en economische ontwikkeling. Belangrijk is om in te zien dat duurzaamheid vooral om mensen gaat. Het zijn mensen die aan duurzaamheid kunnen werken. Het zijn bedrijven en instellingen waarbinnen daar vorm en inhoud aan wordt gegeven. Het zijn mensen die bouwen aan behoud van de wereld. De wereld en de wereldbevolking vormen één lichaam. Daarom is bestrijding van onrecht en armoede een belangrijke voorwaarde voor een duurzame toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.