Van verbruiken naar waarderen

Dronten geeft je de ruimte

De afgelopen decennia hebben laten zien dat de stedelijke agglomeraties en onze dorpen steeds verder groeien, zeker afgezet tegen het landelijk gebied. Er is in sommige delen van ons land sprake van bevolkingskrimp. Daar hebben we in Dronten nog geen last van. Dronten geeft je de ruimte, maar we moeten ook zuinig en behoedzaam met die ruimte omgaan. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid in het landelijk gebied dient te worden gekoesterd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.