Onderwijs

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie dan onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Permanent leren wordt steeds belangrijker. De formele bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruit ziet. Goed onderwijs ligt in handen van degene die voor de klas staat. Scholen moeten voldoen aan objectieve kwaliteitseisen, zodat ouders kunnen vertrouwen op goed onderwijs. Dat laat onverlet dat een intensieve samenwerking van ouders, scholen, schoolbesturen en gemeente van groot belang is voor de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Onderweg van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving zijn scholen voor de gemeente onmisbare partners. Ook bij het benutten van kansen en het oplossen van knelpunten op andere beleidsterreinen. Er is extra aandacht nodig voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties. Scholen hebben zicht op achterstanden en sociale risico’s. De gemeente kan het zich niet langer permitteren louter als gebouwenbeheerder op te treden. CDA Dronten wil daarom samen met het onderwijsveld werken aan het ontwikkelen van een integrale visie op het lokale onderwijsbeleid, gericht op het ontwikkelen van talenten en het investeren in mensen. Daarbij wordt de waarde en de inzet van het (lokale)bedrijfsleven onderkend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.