Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Maar veiligheid is wel een zaak van iedereen. Veiligheid creëer je samen. De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verder gaat dan de inzet van politie en brandweer, is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken. Of om onveiligheid in de toekomst te voorkomen. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een veilige woonomgeving, het voorkomen van inbraak in woningen en bedrijven, veilig winkelen, het voorkomen en melden van vernielingen, verkeersveiligheid enz. Alleen met zijn allen kunnen wij beschermen wat van waarde is. Het CDA ziet Burgernet als een voorbeeld van goede samenwerking tussen burgers, gemeente en politie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.