Stimuleringsplan passende huisvesting

Toch moet ook de gemeente doen wat zij kan om de verstopte woningmarkt weer vlot te trekken. De overheid moet een ordenende kracht zijn die ruimte creëert voor maatschappelijk initiatief. Barrières moeten worden opgeruimd zodat een grote diversiteit aan plannen en ideeën kan ontstaan. Dronten geeft je de ruimte voor spontane en creatieve initiatieven. Politiek en bestuur moeten oog hebben voor deze omgekeerde participatie. Voorheen mochten mensen meepraten als de overheid dat toeliet. Dat is oude participatie. Nieuwe participatie is dat burgers initiatieven nemen en de overheid daarop reageert door hindernissen als regels, procedures en knellende organisaties te slechten. CDA Dronten wil dat de gemeente ook op de woningmarkt vanuit deze grondhouding handelt en initiatieven van (samenwerkende) kopers, makelaars, ontwikkelaars en OFW tegemoet treedt. CDA Dronten wil daarom een ‘Stimuleringsplan voor de Bouw’ ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden aan een pakket aan procedurele maatregelen (o.a. vergunning binnen een week; grotendeels afschaffen welstand; aanpassing aanbestedingsbeleid), inhoudelijke maatregelen (o.a. korting op (bouw)leges; subsidies; starters, duurzaamheids en renovatieleningen) en bijdragen vanuit het bedrijfsleven (o. a. korting op bouwkavels en acties).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.