Woonvisie

Het woningbouwprogramma dat onderdeel uitmaakt van de woonvisie, dient om de twee jaar te worden geoptimaliseerd. De ontwikkelingen in de huidige woonmarkt gaan zo snel dat actualisatie en bijsturing steeds urgenter wordt. In plaats van jaren van te voren dienen nieuwe wijken pas op kavel niveau te worden ingevuld bij het gefaseerd bouwrijp maken van een wijk. Door de maatregelen van het huidige kabinet is de positie van onze enige woningbouwcorporatie OFW onder grote druk komen te staan. Dat maakt een goede samenwerking van nog groter belang. Prestatieafspraken dienen ieder jaar bestuurlijk te worden afgestemd. Frequent overleg, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is zeer noodzakelijk om ook op de sociale huurmarkt de vinger aan de pols te houden. Samen dient er een evenwichtige koers gevaren te worden met betrekking tot de investeringsruimte die OFW heeft. Daarbij is de woonvisie leidend en tevens een gezonde bedrijfsvoering van OFW. De keuze tussen nieuwbouw of renovatie dient in nauw overleg plaats te vinden. Tevens dient er samen gezocht te worden naar slimme mogelijkheden om het woningbouwprogramma te verwezenlijken. De gemengde woonwijk met huur- en koopwoningen is en blijft het uitgangspunt voor het CDA Dronten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.