Hoe kan armoede worden voorkomen?

Armoede heeft verschillende verschijningsvormen. Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan kunnen zich niet goed concentreren. Mensen maken zich zorgen of raken depressief door gebrek aan perspectief of onzekerheid over hun baan.  De stijgende prijzen van energie en zorg waardoor basisvoorzieningen op het spel staan. Geen buffer om onverwachte kosten te kunnen betalen. Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar ook: niet kunnen meedoen aan de samenleving. Het is belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten om armoede te signaleren en stappen te zetten om deze te voorkomen en te bestrijden. Daarbij is maatwerk belangrijk als dat beter werkt.

Onze speerpunten:

  • Minimaregelingen (armoedebeleid) beter onder de aandacht brengen zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Informatie daarover moet voor de doelgroep toegankelijk zijn. Begrijpelijk taalgebruik is daarbij essentieel. Bij de toepassing van regelingen staan menselijke maat en logica voorop.
  • Ondanks regelingen voor minima zijn er situaties waarin mensen toch in de knel raken. Dan kan terugvallen op maatschappelijke initiatieven zoals bijv. voedselbanken een belangrijke ondersteuning bieden. De gemeente denkt mee met initiatiefnemers, evalueert het eigen minimabeleid en gaat na of aanpassingen hierin noodzakelijk zijn. Daarbij worden ook maatschappelijke organisaties en scholen geraadpleegd.
  • De Drontense coalitie tegen eenzaamheid, ZamenEén, versterken door contacten tussen de deelnemende organisaties en de gemeente te optimaliseren.
  • Stimuleren van deelname aan sport en cultuur. Middelen daarvoor kunnen via de sportvereniging of Meerpaal lopen zodat ouders de kinderen alleen hoeven aan te melden. De pas van Dronten wordt ingezet waar deze voor bedoeld is.

De gemeente zet in op bemiddeling naar werk voor diegenen die gebruik maken van minimaregelingen. Gaan werken moet lonen en niet leiden tot juist verlaging van het besteedbare inkomen. Het sociale werkbedrijf heeft een belangrijke functie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen krijgen een plek bij Impact zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. We willen het  opdrachtgeverschap van de gemeente aan Impact beter afstemmen op de behoefte van hen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.