Hoe krijgen mensen zorg die werkt?

Omzien naar elkaar en passende zorg die werkt is een belangrijk thema in een samenleving waarin de individualisering is toegeslagen. Het gaat dan niet alleen op welk recht heb ik op zorg maar ook om welke bijdrage kan ik leveren?
De kosten van zorg, die wij met z’n allen moeten opbrengen, zijn hoog en blijven stijgen. De vraag is dan ook wat nodig is om een goede zorg in stand te houden tegen op te brengen kosten. Dat begint bij preventie om bepaalde zorgvraag te voorkomen. Deze inzet voor preventie en zorg geldt voor alle vormen van zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt en middelen beschikbaar heeft.

Onze speerpunten:

  • We willen grip hebben op de financiële middelen en duurdere zorg voorkomen door in te zetten op vroegtijdige signalering (o.a. de jeugdzorg en WMO).
  • Een gezonde levensstijl draagt bij aan een betere vitaliteit en het voorkomen van ziekten. Daardoor kan de druk op de zorg worden verminderd. Ingezet wordt op programma’s om een gezonde levensstijl te bevorderen. Gezonde voeding en meer bewegen, te voet en met de fiets.
  • De zorgvraag en het zorgaanbod moeten in kaart worden gebracht. Daarbij nagaan hoe het aanbod beter kan worden afgestemd op de vraag.

Wanneer is professionele hulp noodzakelijk en wanneer kan ‘omzien naar elkaar’ door maatschappelijke initiatiefnemers inhoud worden gegeven. Het CDA wil transparantie en spelregels over wanneer daarvoor middelen of faciliteiten beschikbaar worden gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.