03 februari 2018

Basisschool de Wingerd geeft CDA warm welkom

De juffen en meesters van CBS de Wingerd werden afgelopen vrijdag door CDA Lelystad geassisteerd in de les met het voorlezen. In het kader van de nationale voorleesdagen 2018 lazen lijsttrekker Hans Maris en andere CDA-ers voor in de klas. Hans Maris: “Het was erg inspirerend om de kinderen voor te lezen en met hen in gesprek te zijn. Voorlezen speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van een kind en stimuleert de fantasie en creativiteit. Daarnaast is het ook nog eens gewoon leuk voor ouder en kind.”

Het CDA wil met deze actie de inwoners van Lelystad stimuleren om thuis voor te lezen of zich in te zetten voor kinderen met een taalachterstand.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.