17 november 2021

Begroting 2022: Geld voor de huishoudelijke hulp, een nieuwe sporthal en voor kunstgrasvelden Exakwa

De CDA fractie is blij dat een grote meerderheid van de raad de afgelopen week de handen ineen had geslagen voor een gezamenlijk voorstel bij de begroting. Dit heeft eraan bijgedragen dat onze vier voorstellen, die alle onderdeel waren van dit gezamenlijke voorstel, zijn aangenomen:

 1. De huishoudelijke hulp: Er is stevig ingegrepen op de door het college voorgestelde bezuiniging op de huishoudelijke hulp. Wij hadden hiervoor, i.s.m. de SP, een voorstel opgesteld. Het is namelijk belangrijk dat ouderen, mensen die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op een schoon en leefbaar huis.
  Dit voorstel: (i) Bevriest de versobering voor 2022. (ii) Beperkt de versobering voor de jaren na 2022 door een structureel budget (€ 500.000) vrij te maken. (iii) Draagt het college op om, samen met de aanbieders van de huishoudelijke hulp, alternatieven uit te werken.
   
 2. Onze sporthallen: Er is budget vrijgemaakt zodat een nieuwe sporthal kan worden gerealiseerd in Lelystad. Dit budget is nodig omdat ’t Kofschip en andere sporthallen aan vervanging toe zijn. De locatie voor deze sporthal is een keuze die de raad komend jaar zal maken. Hierbij heeft de fractie van het CDA de voorkeur voor een nieuwe sporthal bij het Porteum. Dit zorgt er namelijk voor dat de leerlingen minder hoeven te fietsen naar een sporthal en daardoor ook nog eens meer schooltijd hebben.
   
 3. Kunstgrasvelden voor korfbalclub Exakwa: De overstap naar kunstgras is voor de club een must om mee te kunnen doen bij korfbal. Daarom is de CDA fractie blij dat de raad hiervoor budget (€ 200.000) beschikbaar heeft gesteld. Ook zal de club hieraan zelf gaan bijdragen (25%).
   
 4. Passend budget voor het Stadshart: Ons voorstel om het door het college voorgestelde jaarlijkse budget te halveren van €140.000 naar € 70.000 is aangenomen. Met dit budget kunnen evenementen zoals de lichtjestocht en de intocht van Sinterklaas worden georganiseerd. Wij hebben het budget gehalveerd omdat het college enkel gedeeltelijk het nut en de noodzaak van het gevraagde budget kon uitleggen.

Tot slot is ook onze motie, om maatregelen na te gaan om de sterkte stijging van de afvalstoffenheffing (link) te beperken, unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.