01 maart 2018

Een stadshart dat klopt

Bekijk hier de uitnodiging als pdf

 

Uitnodiging thema-avond 6 maart 2018:
Voor een Stadshart dat klopt!

Plannen Stadshart.
Het college van de gemeente Lelystad heeft recentelijk haar ambitieuze plannen voor de verdere ontwikkeling van het Stadshart gepresenteerd met focus op het Theaterkwartier, Parkwijk en de inrichting van het Agoraplein. Deze plannen komen op een moment dat het eerder slechter dan beter gaat met het Stadshart: er is veel leegstand, diverse winkels hebben recentelijk hun deuren gesloten, er komen steeds minder bezoekers en de ondernemers hebben het zwaar. Nu de plannen er zijn is het belangrijk dat er wordt doorgepakt! Diverse partijen/ondernemers overwegen te investeren in het Stadshart. Ze kijken daarbij ook naar de (voorwaarde scheppende) plannen van de gemeente met het Stadshart.

Waarom nú een thema-avond?
Doorpakken is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is dat met de uiteindelijke invulling het Stadshart op lange termijn versterkt wordt. Wat moet aan de plannen worden toegevoegd of aangepast? Zijn dit de plannen die het centrum revitaliseren? Om zo weer echt attractief en dynamisch te worden met tevreden inwoners én ondernemers tot gevolg? Welke kwaliteit van architectuur is belangrijk en hoe borgen wij dit? Of is daar ook een nog meer brede en integrale aanpak voor nodig? Tegelijk is het goed om te horen wat we kunnen leren van andere gemeenten. Daarom organiseren wij op 6 maart as een thema-avond: Voor een Stadshart dat klopt!

Sprekers.
Diverse belanghebbenden en ervaringsdeskundigen zijn uitgenodigd om hun visie geven op de ontwikkeling van het Stadshart Lelystad. De sprekers zijn o.a.

  • Leo Veeger, voorzitter bewonersvereniging Stadshart Lelystad
  • Jelmer Vet, namens BUN holding en betrokken bij Ondernemersinitiatief Gratis Parkeren
  • Gerard van der Meulen, Jumbo ondernemer
  • Robbert Swart, general manager Apollo Hotel
  • Richard Wijnveldt, directeur Agora theater
  • Jeroen de Jong, wethouder Harderwijk met o.a. in portefeuille de centrumontwikkelingen.

Tijdens korte pitches zullen zij, ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring, een visie geven op de ontwikkeling van het Stadshart. Daarna zullen we met alle aanwezigen in kleine groepen uit elkaar gaan om met elkaar van gedachten te wisselen over gewenste ontwikkelingen. Kortom, wat moet er gebeuren om het Stadshart van Lelystad weer aantrekkelijk en dynamisch te maken voor zowel ondernemers, bewoners als bezoekers.

We nodigen u graag uit om aanwezig te zijn bij deze thema-avond:
Datum: 6 maart 2018
Locatie: Apollo hotel Lelystad
Tijd:
18.00u (inloop met een eenvoudige, lichte maaltijd)
18.30u Start programma (stipt)
20.00u Einde bijeenkomst

U kunt uw interesse om aanwezig te zijn bij deze avond aangeven door vóór 1 maart 2018 een email te sturen naar fractie@lelystad.cda.nl. U ontvangt daarna een bevestiging die tevens geldt als toegangsbewijs. Graag tot ziens op 6 maart aanstaande.

Namens CDA Lelystad,
Hans Maris Wim Bussink
Lijsttrekker Fractievoorzitter

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.