23 mei 2020

Kadernota 2021-2024 – Aandacht voor het huishoudboekje, de mantelzorger en sport

De beschouwing bij de bespreking van de kadernota op 19 mei 2020:

Voorzitter,

In de kadernota staan door het college voorgestelde plannen voor onze stad. Plannen die ervoor moeten zorgen dat het prettig wonen is in Lelystad. Helaas doorkruist de Coronacrisis deze plannen. Maar bovenal doorkruist deze crisis het leven van onze inwoners.

Voor vanavond licht de CDA fractie er 3 onderwerpen uit: Aandacht voor (i) het huishoudboekje (ii) de mantelzorger en (iii) sport:

1. Aandacht voor het huishoudboekje

De CDA fractie maakt zich zorgen over de financiële situatie van onze gemeente. Door de coronacrisis is nog onzekerder hoeveel wij als stad te besteden hebben. Voor ons is het vooral belangrijk is dat (i) hier zicht op komt, (ii) om door te pakken met lopende bezuinigingen, (iii) om terughoudend te zijn met uitgaves en (iv) doelmatig beleid te voeren. Wij doen daarom 2 voorstellen en hebben 2 vragen:

  • Het eerste voorstel, samen met de IWP, is over voorgesteld besluit 2 ‘Vergoeding fractie-assistenten’: Wij herkennen de wens voor een vergoeding, maar wij zijn van mening om deze wens voor nu te laten vervallen. Op het moment dat je overal op moet bezuinigen vinden wij de keus om, voor het derde jaar op rij, de eigen ondersteuning als raad wel versterken ongepast;
  • Onze eerste vraag is over voorgesteld besluit 9, de gigantische stijging voor de brandverzekering [van ruim 2 ton naar meer dan 6 ton]. Meer zicht op het beheer van de verzekeringsportefeuille is daarom nodig. Kan het college toezeggen dit zicht te geven? Wij willen vooral weten welke mogelijkheden er zijn voor preventie, samenwerking en een hoger eigen behoud;
  • Ons tweede voorstel is over voorgesteld  besluit 36 ‘Investeren in de ontwikkeling van de stad’: Dit is een miljoeneninvestering [€ 40 mln.] in infrastructurele projecten bij het station, aan de kust of bij de A6 of in het centrum. Wij herkennen deze wens, maar vinden dat eerst deze plannen en de dekking hiervoor beter onderbouwd moeten worden. Ook willen wij als randvoorwaarde stellen: Er moet ook oog zijn voor kleinere projecten van de bestaande stad zoals een investering in een kunstgrasveld voor Exakwa en de fietsoversteek bij de Wold;
  • Onze tweede vraag is over wenselijk voorstel 10 ‘doelmatigheidsonderzoeken’. Wij zijn blij dat nu zo’n onderzoek loopt t.a.v. City Marketing Lelystad. Maar, nu is het voorstel om geen budget voor deze onderzoeken aan te houden. De CDA fractie wil van het college weten hoe straks invulling gegeven gaat worden aan deze onderzoeken?

 

2. Aandacht voor de mantelzorger

Bij dit thema hebben wij een voorstel in samenwerking met Forum voor de Ouderen. Dit voorstel gaat over voorgesteld besluit 44 ‘Welzijn – herbezinnen en prioritering’:

Wij willen dat inwoners prettig oud moeten kunnen worden. Voor ons is het daarom belangrijk dat er voldoende ondersteuning is voor mensen die intensief zorgen voor hun naasten. Uit de cijfers blijkt dat wel een kwart van de cliënten de indruk heeft dat de naaste de zorg niet aankan. Wij maken ons daarom zorgen over dit voorstel van het college om te bezuinigen op deze ondersteuning.

Ook zijn wij verbaasd omdat het college recent nog aangaf dat het belangrijk is deze ondersteuning te blijven versterken. Dus eerst aangeven dat het nodig is iets te versterken en dan nu voorstellen het te willen af bouwen? Wij vinden dit niet duidelijk. Loopt straks de rekening ook niet gewoon op, omdat er meer professionele hulp nodig is?

Wel herkennen wij dat er bezuinigingsplannen nodig zijn en sluiten daarom aan bij het voorstel de regievoering van de sociale wijkteams te verbeteren.

 

3. Aandacht voor sport

Wij vinden het belangrijk dat sport breed toegankelijk is. Positief is het daarom ook dat verleden week de kinderen onder 12 jaar  weer konden sporten in verenigingsverband. Om sport goed toegankelijk te houden hebben wij 1 voorstel en 1 vraag:

  • Het voorstel: Begin van het jaar werd duidelijk dat de zaalhuur voor zaalsporten, zoals badminton, volleybal en  basketbal, enorm was gestegen. Wij vinden dat zeer onwenselijk omdat dit kan betekenen dat het duurder en daarmee moeilijker wordt om mee te doen met sport. Wij dienen daarom een motie in dat oproept dat de wethouder met het Sportbedrijf gaat kijken hoe de extra verhoging van de zaalhuur kan worden teruggedraaid.
  • De vraag: Een belangrijk middel om sport te promoten is scholierensport. Dit draagt bij om kinderen vroegtijdig kennis te laten maken met sport. De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat hieraan deelneemt is volledig ingestort. [Het aantal deelnemers ligt nu rond de 300 waar er eerder meer dan 1.200 waren]. Wij vernemen graag van de wethouder welke acties hij gaat ondernemen om deze negatieve trend te keren.

Tot slot voorzitter, de oproep aan het college om in te blijven zetten om sterke economie, op bouwen, bouwen en bouwen van woningen. Maar vergeet ondertussen ook niet te genieten, uw inzet brengt de stad verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.