20 juni 2020

Plannen Stationsgebied – Inzet op goede bereikbaarheid en het bouwen van woningen

Het college heeft een voorstel gedaan om de inrichting van het stationsgebied aan te passen (zie link). De CDA fractie is positief over het plan om woningen in dit gebied toe te voegen. Ook staan wij voor de ambitie om het gebied aantrekkelijker te maken voor fietsers.

Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over het plan om een ‘knip’ te maken in de aansluiting van de Visarenddreef op de Middendreef. Door deze ‘knip’ ontstaat namelijk een gat in de ring om het Stadshart. De CDA fractie wil behoud van een gesloten ring voor auto’s om het Stadshart. Hiervoor hebben wij de volgende drie redenen:

 1. Goede bereikbaarheid met de auto van de wijken (zoals de Botter en de Schouw) en voorzieningen (zoals het Ziekenhuis, Sportcomplex de Rietlanden en de Kubus) in en rondom het stadscentrum. Als voorbeeld moet een inwoner uit de Botter voor een bezoek met de auto aan het ziekenhuis bij de beoogde ‘knip’ enorm gaan omrijden;
 2. De ‘knip’ zorgt waarschijnlijk voor meer verkeersdrukte op o.a. de volgende wegen:
  • De Agorabaan langs het Theaterkwartier;
  • De Lindelaan langs het Parkwijk;
  • De rotonde in het Hanzepark (de aansluiting van de Rigastraat op de Stationsweg);
  • De Houtribdreef door een mogelijke verhoging van de snelheid naar 70km/uur;
  • De Larserdreef langs de Landstrekenwijk;
  • De stationsweg nabij de BCC door hier een K&R te positioneren;
  • De Westerdreef nabij de brug over het Havendiep;
 3. Behoud van de ring op het Stadhart sluit beter aan op de recent (januari 2020) vastgestelde ambitie om vanuit de woonwijken omliggende steden makkelijk en snel te kunnen bereiken.

Tot slot, wil de CDA fractie dat het voorstel om woningen te bouwen en het voorstel voor aanpassingen in de infrastructuur elkaar niet verstoren. Deze onderwerpen verschillen te veel om samen te blijven behandelen. Een eventuele discussie over de snelheid op de Houtribdreef (50km/uur of 70 km/uur) mag niet vertragend gaan werken op de woningbouwopgave.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.