03 januari 2022

Pleidooi voor collectieve particuliere woningbouw

Het CDA wil mensen ondersteunen die als collectief particuliere woningen willen ontwikkelen en bouwen. Wij hebben hiervoor samen met Gemeente Belangen Lelystad een voorstel ingediend. Dit type initiatieven (ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)  krijgen weinig medewerking vanuit de gemeente. Met dit voorstel willen wij het college activeren om de komende jaren minimaal vijf van dit type initiatieven de ruimte te geven.

Bij Omroep Flevoland (zie link) en Radio Lelystad (zie link) heeft onze fractievoorzitter Jelle Hijmissen hierop recent uitgebreider toelichting gegeven. Hij geeft aan: ‘Dit voorstel zorgt ervoor dat de gemeente zich veel harder gaat inspannen om de woningbouwtrajecten van initiatiefgroepen te realiseren. Momenteel krijgen initiatiefgroepen nauwelijks voet aan de grond, terwijl het belangrijk is dat inwoners de regie kunnen nemen over de eigen woonomgeving. Inwoners zijn hier goed toe in staat. Een knarrenhof is een mooi voorbeeld van zo´n initiatief. Dit type initiatieven kunnen ook bijdragen aan relevante doelstellingen zoals de doorstroming op de huizenmarkt, het toevoegen van woningen voor senioren en het versterken van de samenhang in buurten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.