14 april 2022

Schriftelijke vragen over fietsveiligheid na aanpassingen fietspad Schoener 34 - 36

Door recente aanpassingen is de doorstroming en veiligheid van het fietspad door Schoener 34 - 36 erg verslechterd. De CDA fractie heeft hierover daarom schriftelijke vragen ter opheldering gesteld aan het college van B&W.

Wij willen weten waarom deze aanpassingen zijn gedaan, met wie deze aanpassingen zijn afgestemd en welke stappen nodig zijn om de doorstroming en veiligheid te herstellen.

 

De vragen:

Door de wijziging op dit fietspad zijn op meerdere plekken obstakels gekomen op het fietspad waardoor de doorstroming voor de fietser sterk verminderd is. Hierover de volgende vragen:

  • Waarom zijn er aanpassingen gemaakt op dit traject?
  • Waarom is gekozen voor het toevoegen van obstakels op deze fietsroute?
  • Graag aangeven per doorgevoerde wijziging op welke wijze dit de veiligheid van de fietser verbeterd dan wel verminderd;
  • Graag aangeven per gewijzigde voorrangsituaties met gemotoriseerd verkeer op dit traject op welke wijze keuzes zijn gemaakt die zijn toegespitst op de veiligheid van de fietser.

De fractie van het CDA vindt goede afstemming met omwonenden, gebruikers en de fietsersbond belangrijk. Hierover de vragen:

  • Op welke wijze heeft afstemming plaatsgevonden met de omwonenden en wat was de input van de omwonenden?
  • Op welke wijze heeft afstemming plaatsgevonden met de gebruikers en wat was de input van de deze gebruikers?
  • Op welke wijze heeft afstemming plaatsgevonden met de fietsersbond en wat was de input vanuit de fietsersbond?
  • Indien geen afstemming heeft plaatsgevonden met één van bovenstaande partijen, graag aangeven waarom deze afstemming niet heeft plaatsgevonden.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.