12 maart 2018

Trots op onze resultaten!

Het CDA heeft de afgelopen 4 jaar vanuit de oppositie kunnen bijsturen van en toevoegen op het beleid van het college. Zo heeft het CDA, als (mede)initiatiefnemer, bereikt of zich ingezet voor:

 • De komst van een tweede zandstrand, waarvan de realisatie nu steeds dichter bij komt.
 • Fietsverkeersveiligheid; het staat weer prominent op de agenda;
 • Er komt een nieuw onderzoek naar de fietsveiligheid. Veel punten uit  verkeersveiligheidsstudie uit 2014 zijn nog niet opgelost en door bijvoorbeeld de opkomst van de snelle elektrische fietsen is een nieuw onderzoek belangrijk.
 • Snel internet in het buitengebied;
 • Ondernemers met een bedrijfswoning zoals in het buitengebied krijgen snel internet als compensatie voor teveel betaalde ozb;
 • Blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl;
 • Meer aandacht voor:
  • de mobiliteit van ouderen;
  • eenzaamheid;
  • de jonge mantelzorger.
 • Extra geld voor energie-coaching voor huishoudens om energie te besparen. Dit is goed voor de portemonnee van minima en het milieu;
 • Meer aandacht voor transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen;
 • Ruimere openingstijden van de bibliotheek van 33 naar 47 uur: Door allerlei bezuinigingen zijn de openingstijden van de bibliotheek gedaald naar 33 uur. De beperkte openingsuren waren een veel gehoorde klacht van inwoners. Het CDA was een groot voorstander van een ruimere opening. De bibliotheek heeft meer functies dan het uitlenen van boeken. De bibliotheekvoorziening draagt bij aan binding en ontmoeting en beleving in het centrum. Met ingang van 1 april is de bibliotheek weer langer open.
 • In het WMO beleid wordt rekening gehouden met de vergrijzing, waarvoor mogelijk extra middelen en voorzieningen nodig zijn;
 • Huishoudelijke hulp en criteria voor een schoon en leefbaar huis
 • Extra geld (€ 200.000) om mensen die aan de kant staan te begeleiden naar werk;
 • Er versneld is ingezet om extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding onder kinderen ook daadwerkelijk te besteden;
 • Inzet om de mensen die in Lelystad werken maar er niet wonen beter bekend te maken met de woonmogelijkheden in Lelystad;
 • Dat er een goede verbinding gaat komen van het Woldpark met het Stadshart;
 • Het stadshart als beleidsspeerpunt/intensiveringsveld (met anderen) en regelmatig te communiceren over nieuwe ontwikkelingen in het stadshart;
 • Het beschikbaar stellen van een jongerenbudget: Met dit budget kunnen jongeren zelf activiteiten initiëren die ten goede komen aan de uitgaansmogelijkheden van jongeren, welzijn van jongeren, voorzieningen in de stad etc.
 • Voortgang te maken met verminderen van afval bijvoorbeeld via omgekeerd afval inzamelen;
 • (Tijdelijk) extra inzet was op taalachterstanden bij kleuters;
 • De inhuur van personeel door de gemeente te beperken tot strikt noodzakelijk en waar mogelijk in te vullen met eigen personeel;

De komende 4 jaar wil het CDA ook weer aan de slag om nieuwe resultaten te boeken die beter zijn voor een mooi Lelystad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.