24 januari 2022

CDA Lelystad heeft verkiezingsprogramma “Samen Sterker" vastgesteld

In een goed bezochte ledenvergadering heeft het bestuur de leden meegenomen in het nieuwe verkiezingsprogramma 2022-2026. Unaniem zijn een aantal standpunten vastgesteld waarmee het CDA het verschil wil maken.

Het CDA zet in op een samenleving met een sterke sociale verbondenheid waarin er vertrouwen is in vrijwilligers, mantelzorgers en professionele hulpverleners. Een samenleving maak je samen. Iedereen doet mee, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, geaardheid, herkomst of eventuele beperkingen.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Het CDA wil dat er versneld meer betaalbare en passende woningen voor jongeren, gezinnen en senioren komen. Woningbouwplannen van een groep inwoners vinden wij waardevol. Hiervoor willen wij grond beschikbaar stellen.

Goede zorg is beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. We werken daarom samen met St Jansdal, zodat de ziekenhuiszorg wordt versterkt. Het CDA kiest ervoor de huishoudelijke hulp te versterken en als iemand zorgt voor iemand anders dan is er goede ondersteuning. Wij willen daarom een mantelzorgmakelaar, die helpt bij allerlei regeltaken.

Minder energie, meer toekomst. Het CDA wil gezamenlijk stappen zetten in de overgang naar schone energie. Wij laten hierbij geen mensen in de kou staan. De overstap moet betaalbaar en haalbaar zijn. We helpen daarom, waar nodig, met de isolatie van woningen en zullen gemeentelijke plannen kritisch beoordelen.

Het CDA vindt dat inwoners van Lelystad zich veilig moeten kunnen verplaatsen, of dat nu te voet, per fiets, scootmobiel, scooter of auto is. Onze kinderen moeten bijvoorbeeld veilig naar school kunnen fietsen. Verkeersonveiligheid moet daarom aangepakt worden. Het CDA blijft daar werk van maken.

Het CDA vindt het belangrijk dat jong en oud in Lelystad kan sporten en bewegen. Sport is een gezonde vrijetijdsbesteding en zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Sport verbindt mensen en helpt in de strijd tegen overgewicht. Daarom moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en moeten verouderde sportvoorzieningen worden vernieuwd. De komende periode willen wij daarin meer investeren. De samenwerking met sportverenigingen is hierbij belangrijk.

Ons verkiezingsprogramma “Samen Sterker” is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en onze leden. Een mooi gemeenschappelijk product dat voor alle Lelystedelingen geschreven is. Onze achttien leden van de kieslijst gaan graag in gesprek met onze inwoners.

Ons verkiezingsprogramma is hier te vinden op onze website.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.