07 maart 2018

Voor een Stadshart dat klopt

Samen (gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren) kunnen we een hartverwarmend stadhart maken. Dan moeten we nu in actie komen. De gemeente moet investeren in de gebiedsinrichting, realisatie van plannen zoals theaterkwartier en bijdragen aan gratis parkeren. Ondernemers willen dan hun klaarliggende plannen realiseren die leiden tot een kwaliteitsimpuls. Nu er een ondernemingsfonds is kunnen er ook activiteiten worden gerealiseerd. Vastgoedeigenaren kunnen en mogen niet achter blijven (flexibelere huur, opsplitsing naar kleinere verhuureenheden). Dan kan over een paar jaar de beste hartverwarmende binnenstad  gerealiseerd worden. Dat was de centrale boodschap op de door het CDA georganiseerde thema-avond op 6 maart in het Apollo hotel over het Stadshart. De bijeenkomst was geslaagd en werd gewaardeerd. De info van deze avond kunnen we de komende tijd goed gebruiken bij het verder gestalte geven aan het Stadshart en onze ideeën daarover.

Op de thema-avond waren ongeveer 40 mensen aanwezig; ondernemers, vertegenwoordigers vanuit de politieke partijen, mensen uit de culturele sector en wethouder Sparreboom. Doel van de avond was om informatie op te halen hoe vooral ondernemers aankijken tegen het Stadshart en wat er moet gebeuren. In de vorm van een 8-tal pitches (korte spreekbeurten) hebben:

  • Robbert Swart, general manager Apollo hotel
  • Jeroen de Jong wethouder te Harderwijk
  • Leo Veeger, voorzitter bewonersvereniging
  • Gerard van der Meulen, ondernemer Jumbo
  • Richard Wijnveld, Agora 
  • Jelmer Vet of iemand anders, Bun
  • Koos van Rijn, ondernemer poelier
  • Peter Broer, namens twee makelaars

Hun licht laten schijnen op de problematiek. Het algehele beeld van de pitches was we moeten het samen doen, gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. De gemeente moet voorwaarde scheppend zijn een goede en aantrekkelijke inrichting van het Stadshart en een vorm van gratis parkeren. Jeroen de Jong (CDA wethouder) gaf aan dat na 4 jaar ervaring met gratis parkeren in de binnenstad de bezoekersaantallen sterk zijn gestegen en er meer omzet voor ondernemers is. Ja het kost geld, maar het is de investering waard. Als stad moet je hospitality willen uitstralen. Het moet onderdeel van een totaalpakket zijn.

De ondernemers gaven aan dat zij moeten ondernemen. Jumbo, Bun en het Apollo hotel willen/gaan investeren, maar belangrijk voor hen is dat er de juiste randvoorwaarden zijn. Een aantrekkelijke inrichting, weinig overlast, gratis parkeren. Geen koopavond meer op donderdag, maar meer op de vrijdagavond en zaterdagavond om winkelen met uitgaan te verbinden. Leo Veeger gaf aan dat we trots moeten zijn op onze stad en dat we meer een eenheid moeten worden en voor meer reuring moeten zorgen.

Op het tweede deel van de avond hadden we een viertal ronde tafelsessies rondom de onderwerpen- gratis parkeren, de nu voorliggende plannen met het Stadshart, de gebiedskwaliteit en een integrale aanpak van het gehele Stadshart. Ook weer om informatie op te halen en aan te geven hoe we als CDA tegen bepaalde zaken aankijken. Afgesproken is om de opgehaalde info van die avond te rapporteren en te delen met de aanwezigen. Volgend jaar willen we dit herhalen om te zien waar we dan staan.

Andries Greiner sloot de avond af met een korte beschouwing waarbij hij opriep om toch vooral kritisch te zijn op welk aanbod aan detailhandel willen we in de wijkwinkelcentra hebben. Je moet het hoofdwinkelcentrum voldoende onderscheidend kunnen laten zijn.

Tot slot wil ik het Apollo hotel bedanken voor de gastvrijheid en dat we voor een gereduceerd tarief bij hun deze avond konden realiseren. Er ging een lang voortraject aan vooraf van praten met diverse stakeholders (afgelopen zomer en najaar) met dank aan Peter Broer, Maarten Hofstra, Rob Bakelaar en Jan Cees Vogelaar.

Wim Bussink 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.