Jongeren

Een woning, goed onderwijs en een baan zijn belangrijk voor onze jongeren. Maar het is ook belangrijk dat genoeg te doen is voor onze jongeren in de stad. Wij zijn daarom als voorbeeld blij met de komst van een bioscoop. Tegelijkertijd is het nodig dat we blijven werken aan een aantrekkelijke stad voor onze jongeren.

Het CDA vindt hierbij een jongerenraad belangrijk. Hiermee krijgen onze jongeren invloed op hun eigen leefomgeving en kunnen ze activiteiten ontplooien. Het is aan de jongeren zelf hoe ze dit wensen te organiseren. Het CDA wil ze daarin graag faciliteren.

Daarnaast zetten wij in op het versterken van de voorzieningen voor jongeren. Als voorbeeld willen wij inzetten op de komst van een nieuwe skatebaan, voldoende plek in de bieb om te kunnen studeren, evenementen gericht op jongeren en voldoende ontmoetingsplaatsen in de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.