Zorg voor elkaar

Een samenleving maak je samen. Iedereen doet mee, ongeacht leeftijd, geslacht, inkomen, geaardheid, herkomst of eventuele beperkingen. De gemeente zorgt voor een goede toewijzing van huishoudelijke hulp en er wordt geen geld opgepot.

Er wordt veel gevraagd van onze mantelzorgers. Het CDA wil dat de vele mantelzorgers ontzorgd worden door de realisatie van een respijthuis. Vooral de jonge mantelzorger verdient meer ondersteuning en begeleiding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.