Veiligheid

In Lelystad moet je je veilig en geborgen voelen. Met z'n allen moeten we de criminaliteit een halt toeroepen. De politie handhaaft en is zichtbaar in de wijken. Bedrijventerreinen moeten veilig zijn.

Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. De verkeersveiligheid moet daarom aangepakt worden. Het CDA gaat daar werk van maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.