12 januari 2014

Te smal en onverplicht fietspad langs de Larserringweg?

Waar gaat het over? In november is op initiatief van het CDA een raadsbesluit genomen voor een veilig fietspad langs de Larserringweg. Het college vond dat de aangedragen financieringsrichting niet kon. Zij wil daarom nu de financiering anders regelen. Dat is op zich prima. Het is alleen merkwaardig dat dan ook gelijk het fietspad nog soberder wordt uitgevoerd dan het mandaat van de raad aangeeft en dat nog meer kost ook. Het college heeft wat uit te leggen. De vraag is of de raad het op deze wijze invullen van een raadsbesluit moet accepteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.