Maarten Hofstra

Lid AB Waterschap

Ik wil graag mijn kennis inzetten voor een goed functionerend Waterschap; met een eigen geluid bijdragen aan een brede samenwerking. Belangrijk thema vormt de klimaatverandering. Het Waterschap zal z’n steentje moeten bijdragen.  

Maarten Hofstra heeft er een uitgebreide carrière bij Rijkswaterstaat op zitten. Nu hij gepensioneerd is, wil hij zijn opgedane kennis van (en liefde voor) ons waterlandschap graag in Flevoland toepassen. Als lijsttrekker van de CDA-fractie in Waterschap Zuiderzeeland gaat hij graag aan de slag!

Mail: m.hofstra6@chello.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.