18 februari 2022

Aandacht voor CPO

In de commissie vergadering van 14-2-2022 heeft Jos Bus namens CDA Noordoostpolder zijn teleurstelling laten blijken dat in het bestemmingsplan Marknesse fase 4 er nog steeds is vastgehouden aan de traditionele inrichting van deze wijk en er geen explicitiete aandacht is voor CPO. Een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een aantrekkelijke vorm van bouwen voor groepen die in samenwerkingsverband een eigen woning willen bouwen, Vooral voor starters kan dit een mogelijkheid zijn om een betaalbare woning te kunnen bouwen

In de woonvisie die in september 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat dat er ruimte moet zijn voor alternatieve woonvormen voor ouderen en CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). In het bestemmingsplan Marknesse fase 4 is daar op geen enkele manier vorm aan gegeven. .

'Wij waren dan ook van plan om een amendement in te dienen om deze mogelijkheden alsnog op te nemen opnemen in het bestemmingsplan Marknesse Fase- 4', zegt raadslid Jos Bus

Naar aanleiding van de door het CDA gestelde vragen aan de wethouder, heeft wethouder Haagsma toegezegd eventuele aanvragen in te passen in het bestemmingsplan. Met deze toezegging heeft het CDA dit amendement niet ingediend.

Jos Bus : 'We zijn echter als CDA Noordoostpolder wel van mening, dat de mogelijkheden van alternatieve woonvormen een duidelijke invulling had moeten hebben in het bestemmingsplan Marknesse fase 4. We zijn dan ook blij met de toezegging van het college dat zij hier voldoende aandacht aan zullen geven bij volgende stedenbouwkundig plannen en bestemmingsplannen, conform de opgave vanuit de woonvisie.

Voor geïnteresseerden die zich willen oriënteren omtrent het opstarten van een CPO, hier een link naar de site van: bouwen in eigen beheer voor tips en de werkwijze voor het opzetten van een CPO.

Tevens een link naar de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)voor eventuele subsidiemogelijkheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.