07 juli 2022

Aanmeldcentrum Bant

CDA Noordoostpolder voelt zich door COA voor voldongen feit gezet

CDA Noordoostpolder heeft alle begrip dat er wat gedaan moet worden aan het asielzoekersprobleem in Ter Apel. Zij vindt het schrijnend wat er daar gebeurt, maar vindt het onbegrijpelijk dat de verschuiving juist naar Bant in de Noordoostpolder moet. Grenzend aan het huidige AZC waar het juist zo goed gaat en waarvoor ook voldoende draagvlak is. Er is beloofd dat uitbreiding van het AZC altijd in overleg met de omwonenden zou gebeuren. En dat uitbreiding alleen tijdelijk kan.

De vestiging van een nieuwe Centrale Ontvangst Locatie betekent echter dat dit aantal met driehonderd wordt uitgebreid. COA houdt zich niet aan deze toezegging, maar daar legt CDA Noordoostpolder zich niet bij neer. ,,Op deze manier verliezen we draagvlak en vertrouwen en we willen juist een betrouwbare overheid zijn. Dit vergroot alleen maar de kloof tussen inwoners en overheid”, aldus Marian Uitdewilligen. ,,Omwonenden is beloofd dat ze niet meer overvallen worden met een uitbreiding. Nu wordt zelfs de gemeente overvallen door dit voornemen. Ook het feit dat de Provincie zonder overleg met de gemeente stikstofruimte opkoopt en dit vandaag naar buiten brengt, vinden we zeer ongepast. Je kunt het ene probleem niet goed maken met een oplossing voor een ander.”

Er wordt aan de gemeente gevraagd in te stemmen met de plannen. Er wordt geen duidelijkheid gegeven wat er gebeurd als de gemeente niet instemt. Ook het tijdspad is onduidelijk. Het COA spreekt over twee maanden, terwijl een zorgvuldige procedure maanden kost. Het IND spreekt al over een nieuwe locatie in Bant voordat er een besluit gevallen is. Kortom het CDA Noordoostpolder heeft veel vragen over de zorgvuldigheid en de te volgen procedure. ,,We zijn een gemeente die zich altijd welwillend heeft opgesteld richting Provincie en het Rijk. We doen regionaal meer dan onze plicht als het gaat om de opvang van asielzoekers. Deze opgelegde uitbreiding valt ons rauw op het dak en daar kunnen en willen we op deze manier dan ook niet aan meewerken. Laat de Staatssecretaris maar naar de polder komen om dit aan de omwonenden uit te leggen”, zo besluit Marian Uitdewilligen namens CDA Noordoostpolder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.