26 januari 2021

Beleid Sociaal Domein

Het CDA is blij met het beleid sociaal domein zoals dat is vastgesteld. Een korte samenvatting.

We willen ermee bereiken dat iedereen meedoet, dat iedereen zich onderdeel van de maatschappij voelt. Wanneer dat niet alleen lukt, dan door een helpende hand van een ander. Onderdeel zijn van de maatschappij kan door het hebben van een baan, doordat je op school zit of vrijwilligerswerk doet. Als mensen niet mee kunnen doen in de samenleving, moet het duidelijk zijn waar ze hulp kunnen vragen. En dat is bij de gemeente bij één duidelijk loket, waar allerlei kennis aanwezig is.

Voorkomen staat voorop, voordat problemen groter worden moet al snel laagdrempelige hulp ingeschakeld kunnen worden. Bijvoorbeeld een cursus of een maatje, hulp door vrijwilligers, mantelzorgondersteuning, ruimte voor ontmoeting enz. Hulp moet ook passend zijn voor wie dat nodig heeft, afgestemd op de vraag van de inwoner en uitgaande van wat iemand zelf wel kan. 

We moeten doen wat kan binnen de beschikbare budgetten en we moeten steeds kijken wat de doelstelling is. Op die manier kan de gemeente ook monitoren of bedrijven doen wat ze beloven. Daarnaast kan hulp soms ook betaald worden vanuit de zorgverzekering.

Iedereen is eigenaar van zijn eigen hulpvraag en kijkt daarom eerst in het eigen netwerk naar een oplossing. Op die manier normaliseren we de hulpvraag. Als de eigen oplossing niet lukt, helpt de gemeente de oplossingsrichting te vinden en het probleem op te lossen.

Om het zorglandschap overzichtelijk te maken gaat de gemeente samenwerken met minder zorgaanbieders en acceptabele wachttijden. Het is onderdeel van de inkoopstrategie dat aanbieders een passend aanbod van voorzieningen bieden.

In de afgelopen jaren waren de financiele tekorten in het Sociaal Domein groot. Dat ging ook ten koste van andere domeinen. Met dit beleid willen we tekorten in het Sociaal Domein ook in het Sociaal Domein opvangen.

Het beleid laat een gemeente zien die zorg heeft voor de inwoners. Er is een vangnet voor wie dat nodig heeft, maar er wordt wél gestuurd op resultaat. Dat verwacht wat van de hulpverlener en van de hulpontvanger. 

Als CDA zijn we meegegaan in het amendement om de aandacht voor juridische vraagstukken toe te voegen binnen het sociaal domein.

Maayolein Goelema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.